Начало | Медицински изделия | Оториноларингология

Капки и спрей за нос - отпушват и предпазват


Показания: Медицинско изделие с механично действие, за лечение и превенция при назална вентилаторна недостатъчност на функционален принцип.


Показания: Медицинско изделие с лубрифициращо и хидратиращодействие, за лечение и превенция на назалната вентилаторна недостатъчностна функционален принцип в детска възраст.

Този материал е предназначен за предоставяне на основна информация. За медицинска консултация, диагностика и лечение се консултирайте с Вашия лекар.