Пазарна политика

Партньорство
DMG България е утвърдена компания на българския пазар. Благодарение на иновативните характеристики на предлаганите медицински изделия, създадохме успешни партньорства за дистрибуцията им със Софарма Трейдинг АД, Стинг АД, Фармнет ЕАД, Велеви Фарма ООД, Фаркол АД, Фьоникс Фарма ЕООД.

Маркетинг
DMG България работи със собствени медицински информатори за посещение при лекарите в болниците и частните им практики.