Околна среда

Ангажимент към пациента
Здравето на пациентите е наш приоритет.
DMG България предоставя медицински изделия, насочени към нарастващите нужди на лекари и пациенти. Ние силно вярваме, че новаторските решения могат да подобрят здравето и благосъстоянието на пациента. Фокусирани единствено върху удовлетвореността на пациентите, DMG България предлага разнообразен портфейл от най-качествени продукти!


Ангажираност на персонала
За нас, основен ресурс са служителите, работещи в DMG България. Наша постоянна грижа е повишаване на квалификацията ни, осигуряване на добър климат за работа, стремеж към идеалния баланс между задължения и личен живот - това при спазване на общочовешките морални ценности. Защото ние сме част от това общество и можем да допринесем за неговото добруване и благоденствие, чрез личен пример.

Екологични ангажименти
DMG България насърчава всички свои служители, за принос по опазването на околната среда.