Стратегия на компанията

DMG Italia се отличава със своята изследователска дейност и модерно производство, отговарящи на изискванията на европейските нотифициращи органи за медицински изделия. След полученото през 2002 г. одобрение на система за качество на производството и/или стерилизация, съгласно приложение V на Директива 93/42/ЕИО, от Istituto Superiore di Sanità N° 0373, DMG Italia получи ISO сертификати за изследователска и развойна дейност, производство и търговия на медицински изделия.

Нашата цел е чрез уникалните медицинските изделия, които предлагаме да се осигури превенция и лечение на различни заболявания. По този начин ще се подобри не само здравето, но и качеството на живот на цялото общество в България.