Начало | Медицински изделия | Гастроентерология

COLINOX - Перорални капки

Показания: Прилага се при лечение на колики, газове и аерофагия при кърмачета, деца и възрастни. Прилага се при наличие на дисбаланс в чревната бактериална флора. Прилага се при диспептични нарушения и във всички случаи, при които е необходимо да се намали времето за изпразване на стомаха, при лечение на синдрома на раздразненото черво. Приложим е успоредно с лечението на Helicobacter pylori.

Този материал е предназначен за предоставяне на основна информация. За медицинска консултация, диагностика и лечение се консултирайте с Вашия лекар.