Начало | Медицински изделия | Оториноларингология

EMOFIX - Маз за кръвоспиране

Показания: Медицинско изделие с механично действие, предназначено за ограничаване и превенция на кръвоизливи на кожата и лигавицата като: значително кървене от носа, включително и с травматологичен произход, кървене от венците, и т.н.


Този материал е предназначен за предоставяне на основна информация. За медицинска консултация, диагностика и лечение се консултирайте с Вашия лекар.