Начало | Хранителни добавки

IMMUNOTROFINA течност - хранителна добавка с подсладител

Показания: В случаи на намален хранителен прием или на повишена потребност на организма от веществата, съдържащи се в Immunotrofina течност. Витамините и минералите, съдържащи се в Immunotrofina течност допринасят положително върху физиологичните реакции в организма.

Този материал е предназначен за предоставяне на основна информация. За медицинска консултация, диагностика и лечение се консултирайте с Вашия лекар.