Начало | Медицински изделия | Оториноларингология

RINOPANTEINA - Маз и спрей за нос

Показания: За смазване и поддържане на хидратацията на лигавицата на носа, подпомагащо процеса на рeепителизация. Да се употребява:

  • след операция с цел намаляване образуването на корички, благоприятствува процесите на заздравяване;
  • в случай на сухост и/или атрофия на лигавицата на носа, причинена от специфични условия на околната среда, спрейове за нос, аерозолна терапия или временни заболявания като медикаментозен или алергичен ринит, озена;
  • за намаляване последствията от кръвотечение от носа и след травми;
  • за улесняване на ендоскопски изследвания и/или манипулации за тампонада.

Този материал е предназначен за предоставяне на основна информация. За медицинска консултация, диагностика и лечение се консултирайте с Вашия лекар.